Претрага штета по оштећеном

На овој страници можете добити информације о осигурању од аутоодговорности возила регистрованих у Републици Србији.

Осигуравајуће друштво:* 
Број штете:* 
ЈМБГ/МБ правног лица:* 
Контрола уноса:*
(* - обавезан унос податка)

Удружење осигуравача Србије не одговара за тачност и ажурност података.

Возила са регистарским таблицама Војске Србије не подлежу обавези осигурања од аутоодговорности. Уколико је за саобраћајну незгоду одговорно такво возило, за накнаду штете можете се директно обратити у:

Министарство одбране Републике Србије
Бирчанинова 5, Београд