Претрага штета по оштећеном

A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server. The server was not found or was not accessible. Verify that the instance name is correct and that SQL Server is configured to allow remote connections. (provider: Named Pipes Provider, error: 40 - Could not open a connection to SQL Server)
На овој страници можете добити информације о осигурању од аутоодговорности возила регистрованих у Републици Србији.

Осигуравајуће друштво:* 
Број штете:* 
ЈМБГ/МБ правног лица:* 
Контрола уноса:*
(* - обавезан унос податка)

Удружење осигуравача Србије не одговара за тачност и ажурност података.

Возила са регистарским таблицама Војске Србије не подлежу обавези осигурања од аутоодговорности. Уколико је за саобраћајну незгоду одговорно такво возило, за накнаду штете можете се директно обратити у:

Министарство одбране Републике Србије
Бирчанинова 5, Београд